2011. augusztus 12., péntek

szlogengyűjtő

MŰVÉSZNEK LENNI SZEXI/MŰVÉSZETELNI SZEXI
A NEMI FESZÜLTSÉG MENŐ
VETÍTÉS
PITI
ÖNCÉL
------------
BAGATELL
TEHETSÉG
BELTERJ(ESSÉG)

_
ezekre a fogalmakra kéne építeni szövegeket, még én is agyalok...
továbbá
és még egy felirat-ötlet: "Bocs a felfordulásért /vagy zavarásért (?)/, de ez művészet!"
kr- 08.14. vasárnap


2011. augusztus 11., csütörtök

2011. augusztus 10., szerda

vonul a művészetSzó volt arról, hogy valami olyan rendszerben kellene vonulni, ami a benne vonulók kötött szerepénél fogva folyamatosan szerepben tart, félszegség ellen biztonságot ad!!
az én megoldásom erre egy hosszabb transzparens szalag, több(5-6) "alátámasztással". A hordozókat, a vonulókat, tehát a transzparens szövetanyaga kötné össze.
mint térformáló forma is működik, így 'bázist' adva a vonuláshoz, tömeget a tömegnek. illetve talán könnyebb elkészíteni is mint a különálló táblákat +kevésbé sérülékeny!
ez egy tíz méter hosszú poliészter anyag lehetne (ez a legolcsóbb, kb300ft/m, nem gyűrődik, a festék nem pereg le)
így?

2011. július 18., hétfő

statement


Helyi érték – Váltófutás

Sok szó esik mostanában az értékválságról. A számos előttünk tornyosuló probléma és kérdés – legyen az társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális, környezeti vagy identitásbeli, érintse akár az egész emberiséget, vagy csupán mindennapi kapcsolataink minőségét – talán mind visszavezethető egyfajta irányvesztettséghez: nem találjuk, vagy inkább elvétjük a dolgok helyét, ahogy a sajátunkat is, így értékrendünk is torzul.
Súlyos feszültségek, erős mozgások, nagy léptékű változások jelzik a világunkban zajló átrendeződés folyamatát, ahogy ideológiák, felfogások, szokások és hatalmak, egész rendszerek alakulnak át, váltják egymást, ha úgy tetszik, adják át egymásnak a stafétát. Csoportunk célja folyamat és kontextus föltárása, a dolgok és önmagunk elhelyezése, illetve hely(zet)ének újragondolása.

Megközelítésmód, értelmezés, módszer és technika tekintetében sokféleképpen közelítettük meg e kérdés-halmazt, a központi gondolat- vagy problémakör ugyanakkor markánsan megjelenik mindnyájunk egyéni munkáiban. Közös művet is létrehozunk: a stafétabot motívumára alapozott installáció, illetve a három helyszínt összekötő köztéri akció, amolyan felvonulás formájában. A közös munkákat, tehát az említett installációt és az azt kísérő képeket a közösségi akció videó-dokumentációjával egyetemben a Roham kiállítóterében, az egyéni alkotásokat pedig a Labor és a Telep galériákban tervezzük kiállítani.
Ami ez utóbbi munkákat illeti, például vannak, akik a helyi érték fogalmát az egyéni és társadalmi felelősség felől közelítik meg, olyan kérdéseket vetve föl, mint: „Hogyan lehet a közösségi problémákat egyénileg leleplezni? Egyáltalán, lehet-e bármiféle olvasat leleplező érvényű? S ha igen,  miért van erre szükség?”. Mások a valóság és láthatóság problematikáját, konkrétabban a tükör másik oldalát firtatják, megint mások a folyamatok kontextusba ágyazódását: „A stafétabotot valakitől kapjuk és azt tovább is adjuk. Nincs abszolút értéke, csupán helyi, hiszen környezet és kontextus nélkül ez esetben az érték fogalma sem értelmezhető.” A nemzeti, kulturális önképünk reprezentációjának és fogyasztói létmódunk kifejeződésének szimultán megjelenítésével a különböző identitás-terek, illetve gazdasági, földrajzi lokalitások és globalitások viszonyai sejlenek föl a helyi érték kapcsán. Egy másik megközelítésben a „mutyi” fogalma által az egész más megvilágításba kerül: „A mutyi: közérdek alárendelése a részérdeknek. A mutyi: visszaélés a közbizalommal, de ugyanakkor a mutyi egy társadalmi csapda is, mert ahol mindenki mutyizik, ott hátrányba kerülne, aki nem mutyizna. (…) A mutyi megterem mindenütt, ahol a mutyi-ellenes szabályokat mutyiban érdekeltek alkotják. Az ún. „helyi érték” – mutyi.”

Kiállítók névsora:
Bada Emőke Majohunbo, Bán Krisztián, Csege Vera, Eörtzen Nagy Gergely, Fillér Máté, Ipsics Barbara, Lix Péter, Lugosi Ágnes, Ruszty László, Szabó Márk, Szentpétery Annamária, Szép Gabi